Alakır Nehri Kardeşliği olarak 2 Ağustos günü tüm yaşam dostlarını Antalya Cumhuriyet Meydanı’na çağırdık. Eylem çağrımıza bir çok Antalyalıyla birlikte siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri destek verdi. Eylem sırasında ANK’dan Tuğba’nın okuduğu basın açıklaması şu şekildeydi:

10568874_899813770035434_5708103053136355537_n

“Danıştay tarafından da onanan “Alakır Vadisi’nin 1. Dereceden Doğal SİT Alanı” kararı maalesef yürütme organı olan Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tescillenmemektedir.

Konuyla ilgili bir toplantı yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, ‘mevzuat’larına uygun olmadığı gerekçesi ile SİT’i onaylamayıp, ‘4 mevsim sürecek olan ekolojik tabanlı bilimsel araştırma’ yapma kararı alarak, süreci bilinmezliğe sürükleyip, Alakır Vadisi’nde yatırımı olan şirketlere yol verme niyetini göstermiştir.

Bu niyet, kurulun bağlı olduğu bakanlık tarafından, hakkında yürütmeyi durdurma kararı olan Dereköy HES projesine yeni bir ÇED olumlu raporu verilip, inşaata başlanmasını sağlayarak gösterilmiştir.

Bugüne kadar Alakır Vadisi’nde projelendirilen 8 adet HES’ten 4 tanesi tamamlandı. Eğer vadinin en yoğun biyolojik çeşitliliğe sahip üst kotlarındaki su kaynaklarında yapılmak istenilen diğer HESler de tamamlanırsa, tüm vadi, içindeki bütün canlılar ile birlikte geri dönüşü mümkün olmayan büyük zararlara uğrayacak.

10 gün önce gerçekleştirilen Tabiat Koruma Kurulu toplantısı sırasında İl Müdürlüğü binasının önünde bir basın açıklaması ile ‘yargı kararının uygulanarak vadinin koruma altına alınması’ talebimizi bir kez daha dile getirmiş ve bu konuyla ilgili topladığımız 12.600 imzalı dilekçeyi kurula teslim etmiştik.

Ancak bunun uygulanmadığını ve hakkında yürütmeyi durdurma kararı olan bir HES için hemen yeni ÇED olumlu raporu verilerek yargı kararlarının adaletsizce arkasından dolanıldığını görmekteyiz.

Bir çok canlının yaşamını yok etme niyetindeki bu adaletsizliklere karşı, Alakır’da yaşam mücadelesi veren canlıların sesini daha güçlü bir şekilde duyurabilmek adına bugün burada toplanmış bulunmaktayız.

Buradan bir kez daha Antalya İl Çevre Müdürlüğü yetkililerine sesleniyoruz.

Alakır’da proje ve yatırım adı altında gerçekleştirilen doğa ve hukuk soykırımlarını derhal durdurun!

Mahkeme kararlarını uygulayarak, Alakır Vadisi’nin ‘1. Dereceden Doğal SİT Alanı’ ilan ederek koruma altına alın.

Eğer siz bu asli görevinizi yerine getiremiyorsanız, bizler, canımız pahasına, değer verdiğimiz canlıların yaşamını korumak için, sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Artık yeter!

Alakır Vadisi, üzerine kurulu 4 adet HES, biri özel, biri belediyeye ait 2 içme suyu tesisi, sayısız taş, kömür ve maden ocağı, kızılçam ve meşe kesimleri, kaçak avcılık ve betonlaşma ile ağır yaralı durumdadır.

Zengin biyolojik çeşitliliğe ve doğal güzelliğe sahip bu eşsiz vadi eğer derhal koruma altına alınmaz ise, içindeki tüm canlılar ile birlikte geri dönüşümsüz olarak yok olacak!

Buna seyirci kalmayacağız!

Vadideki tüm canlılar adına yürüttüğümüz mücadeleye, vadi tamamen koruma altına alınıp, doğa düşmanı yatırımlar durduruluncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz!

Alakır rant değil!
Koruma alanıdır!

Alakır Nehri Kardeşliği

934802_899807456702732_4168358440597115681_n

10527396_899814050035406_5565279687067989846_n

10423686_607269902718894_1431100813041518463_n 10429851_607270172718867_7018729063612819387_n 10526181_607270246052193_2689280577469594735_n 10568995_607269976052220_152599791003191809_n

Comments are closed.