Danıştay’ın aldığı ‘Alakır Vadisi SİT ilan edilerek, koruma altına alınmalıdır’ kararının uygulanması için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek Change.org üzerinden üç gün gibi kısa bir sürede topladığımız 12.000’in üzerindeki imzayı bakanlık yetkilelerine ilettik.

Eylem sırasında Alakır Nehri Kardeşliği’nden Tuğba’nın okuduğu basın açıklaması:

“Bundan 4 yıl önce, yaşadığımız Alakır Vadisi’nin biyolojik zenginliğinin farkında olanlar olarak, bu zenginlikteki önemli doğal alanların korunması ile yükümlü olan ‘Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvurduk.

Ancak kurul hiçbir araştırma yapmadan, bölgeye dahi gelmeden, sadece vadide rantı olan şirket ve kurumların görüşüne başvurarak koruma talebimizi reddetti.

Bunun üzerine mahkemeye başvurduk.

Mahkemece atanan bilirkişi heyeti parasını, vadinin korunmasını dileyen gönüllülerin fedakar çabaları ile yatırdık.

Vadide HES yatırımı olan şirketler, dava açtığımız koruma kurulunun yanında müdahil oldular. Şirket ve devlet kurumları yaşam alanını korumaya çalışan halka karşı birleşerek tarihe geçtiler.

‘Dünya çapında özel bir biyolojik çeşitliliğe ve zenginliğe sahip alan’ olduğu bilirkişi raporuyla belgenen Alakır vadisinin mahkeme korunmasına karar verdi.

Ancak bu yaşam karşıtı ittifak, bir çok canlının korunmasına yönelik alınan karara itiraz etti.

Ve geçen ay danıştay, Alakır vadisinin sit alanı ilan edilmesi kararını onadı.

Bu sefer de danıştayın bu kararına ‘düzeltme’ talebinde bulunarak yine itiraz ettiler.

Bu geçen seneler içinde ise sayısız canlı ‘koruma’ kararı çıkmaması yüzünden katledildi.

Şimdi de anlıyoruz ki yargının verdiği kararı uygulamak, yani vadideki canlıların yaşamını korumak yerine yetkililer yine yaşam için tehlikeli oyunların içindeler.

Kurul yargı kararını uygulayarak vadiyi ve içindeki canlıları korumak yerine “4 mevsim sürecek olan ekolojik temelli bilimsel araştırma” kararı ile süreci uzatıp, korunması gereken yüzbinlerce canlının hayatı ile oynamaya devam ediyor.

Bu kesinlikle kabul edilemez!

Derhal yargı kararları uygulansın!

Koruma kararı alınsın!

Öncelik, korunması gereken yaşamlar ve bu konuda verilen mahkeme kararlarıdır!

Change.org adresinde başlatılan “Alakır Vadisi’nin korunmasına yönelik danıştayın onadığı SİT kararı bakanlık tarafından tescillensin” imza kampanyasında toplanan 12.612 imzayı da ilgili makama teslim ediyoruz.

Alakır rant değil, koruma alanıdır!”

sit-ilan-et

Comments are closed.