Alakır Alası

Alakır Nehri’nin HES tehdidi altındaki bölgesinde yeni bir alabalık türü keşfedildi!

Dünya bilim çevreleri tarafından heyecanla karşılanan ve ‘Alakır Alası’ (Salmo Kottelati) olarak isimlendirilen balık dünyada sadece Alakır Nehri’nde yaşıyor.

Haziran 2014’te danıştay tarafından onanan ‘Alakır Vadisi’nin 1. Dereceden Doğal SİT Alanı’ olarak koruma altına alınması kararı, ilgili kurum olan “Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu” tarafından halen uygulamaya konulmamış olup, tek nokta endemiği olan ‘Alakır Alası’nın yaşam alanında ADO şirketine ait 2 adet HES projesi (Alakır 1 ve Alakır 2) bakanlıktan ÇED onayı beklemektedir.

Alakır Alası‘nın keşfini anlatan bilimsel makaleyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Comments are closed.